วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


Hello ......
มาถึงตากแล้วต้องลองชิมนะค่ะ


เที่ยวน้ำตากทีลอซู

ความสนุกที่คิดไม่ถึง.............

 การล่องเรือในน้ำแม่กลองนี้สบายๆครับ เราไม่ต้องพายกันเองระหว่างการล่องเรือ มีพี่ๆทีมงานของรีสอร์สกสปหวนาสทเค้ามาพายให้ เราจึงสามารถที่จะนั้งทอดอารมณ์ชมธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ครับ หรือใครอยากจะช่วยพี่ๆเค้าพายเรือด้วยก็ได้ค่ะ    ระหว่างการล่องเรือช่วงแรกนี้สองฝั่งจะมีไม้เบญจพรรณ มีป่าใผ่ ป่าสักอยู่เต็มไปทั่ว สังเกตุตามสองฝั่ง บางช่วงจะเห็นสายน้ำที่น่าจะมาจากลำห้วยเล็กๆ ใหลเป็นน้ำตกสายเล็กสายน้อยลงสู่ลำน้ำแม่กลองด้วยครับ บางช่วงก็จะเป็นหน้าผาสูงชันและบางช่วงลำน้ำได้กัดเซาะหน้าผาจนมีลักษณะเป็นหน้าผาที่ยื่นออกมาในลำน้ำ  
รายละเอียดความสนุก
http://www.moohin.com/trips/adventure/maekong/

ข้อมูลที่น่าสนใจ
ประวัติส่วนตัว ส่วนตัว

ชื่อ            นิภา   ปัดแก้ว
  ชื่อเล่น     เจี๊ยบ
เกิดวันที่   1  กุมภาพันธ์  2524
สถานที่ทำงาน    โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา   อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก
สังกัด       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตากเขต 2

สวัสดีค่ะ ๆ ๆ